VIOS

廠牌: TOYOTA   車型:VIOS

顏色:星鑽銀 出廠年份:2004年  

燃料:汽油    排氣量:1.5

排檔方式:自排 4速自排 里程數:12萬KM

 優惠價:15.8 萬

配備: 駕駛座正面氣囊、中控螢幕、恆溫空調、倒車顯影

超省油代步神車

一手導師用車

低里程數

保證 無重大事故 無泡水 無改裝 一手車里程保證 有鑑定書

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

VIOS

    日榮兩千汽車 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()